Laravel Tail DB Kurulumu

Laravel
Görüntülenme : 342 07 Aralık 2022

Tail DB Laravel üzerinden veritabanına gönderdiğiniz sql komutları görmenize yarayan bir eklentidir. Kurulumu ve kullanımı oldukça basittir.

Composor üzerinden kurulum yapacağınız.

Terminal ekranını açın ve aşağıdaki kodu yazın.

composer require muhdfaiz/laravel-tail-db

Kurulum işlemi bittikten sonra terminal ekranına aşağıdaki kodu yazın.

php artisan vendor:publish --provider="Muhdfaiz\LaravelTailDb\TailDatabaseServiceProvider" --tag="tail-db-config"

Kurulum işlemimiz bitti.

config/tail-db.php

dosyası üzerinden gerekli ayarları yapabilirsiniz.İsterseniz sabitleri .env dosyasına kayıt edebilir ya da php dosyası üzerinden aktif-pasif yapabilirsiniz.

Tail DB aktif-pasif

'enabled' => env('TAIL_DB_ENABLED', true),

SQL komutlarını dosyaya kayıt etsin mi? varsayılan olarak false gelir

'log_query' => env('TAIL_DB_LOG_QUERY', false),

SQL komutları kayıt edeceği dosya adı

'filename' => env('TAIL_DB_FILENAME', 'database.log'),

Değiştireceğiniz ayarlar genellikle bunlardır diğer ayarlarıda siz kendiniz php dosyası üzerinden yapabilirsiniz.

Tail DB'yi aktif edip gelen sorguları görme işlemi Terminal ekranını açın ve projenin olduğu dizine girin.

php artisan tail:db

komutunu yazarak gönderilen sql komutlarını görebilirsiniz. Örnek terminal görüntüsü aşağıdaki gibidir. image

Örnek dosyaya kayıt çıktısı aşağıdaki gibidir.

[2022-12-07 22:47:40] local.INFO: {"url":"http:\/\/127.0.0.1:8001\/yazilar","connection":"mysql","database":"laravel_blog","bindings":["1"],"sql":"select * from `items` inner join `categories` on `categories`.`category_id` = `items`.`item_category_id` where `item_status` = '1' order by `item_id` desc limit 10 offset 0","time":"1.28","file":"\/app\/Http\/Controllers\/YaziController.php","line":36}